Cyngor Bro Llangeler ~ Llangeler Community Council

Sir Gaerfyrddin ~ Carmarthenshire

Rhestr Cynghorwyr

JAMIE AYRES
2 Geler Lodge, Llangeler, Llandysul SA44 5AZ
Ffôn: 01559362582
Ebost: zen66106@zen.com.uk

JOHN CROSSLEY
Y Pinwydd, Waungilwen, Felindre, Llandysul SA44 5YL
Ffôn: 01559370017/371093
Ebost: jdgcrossley@gmail.com

DELYTH EVANS
Ger y Ffynnon, Saron, Llandysul SA44 5DU
Ffôn: 01559371387
Ebost: delyth@geryffynnon.orangehome.co.uk

RICHARD EVANS
Brynderi, Pontweli, Llandysul SA44 4RX
Ffôn: 01559362652
Ebost: richardevans23@googlemail.com

ALED EYNON
Ochr y Bryn, Felindre, Llandysul SA44 5HW
Ffôn: 01559370933
Ebost: aoeynon@yahoo.co.uk

KEN HOWELL
Penlanfawr, Felindre, Llandysul SA44 5JF
Ffôn: 01559370555
Ebost: KenHowell@sirgar.gov.uk

NESTA JONES
Maes y Coed, Pentrecwrt, Llandysul SA44 5DA
Ffôn: 01559362150
Ebost: meirionanesta@hotmail.co.uk

BRENDA JONES
Aberlleinau, Waungilwen, Felindre, Llandysul SA44 5YH
Ffôn: 01559370308
Ebost: brenda.lleinau@virgin.net

CHRISTOPHER JONES
Glanywmor, Felindre, Llandysul SA44 5UG
Ffôn: 01559370233
Ebost: chris@glanywmor.plus.com

MARC REES
Llysycoed, Felindre, Llandysul SA44 5YD
Ffôn: 01559370601
Ebost: m.rees@jerees.co.uk

DILWYN SMITH
Parcy Delyn, 2 Cambrian, Felindre, Llandysul SA44 5UP
Ffôn: 01559370374
Ebost: dilwyn@dilwynsmith.plus.com

ADRIAN THOMAS
Tegfan, Pontweli, Llandysul, SA44 4AJ
Ffôn: 01559362797
Ebost: karenandadrian@aol.com

JOHN WIGLEY
Tŷ Iorwerth, Felindre, Llandysul SA44 5YD
Ffôn: 01559370116
Ebost: johnwigley075@btinternet.com

Cysylltiadau Eraill

CLERC
Mrs Stella E M Jones, Awelon, Penboyr, Velindre, Llandysul SA44 5FJ
Ffôn: 01559370773            
Ebost:ccllangeler@awelon.plus.com 

Cynghorydd y Sir
Ken Howell, Penlanfawr, Penboyr, Felindre SA44 5JF
Ffôn: 01559370555 /07709673479      
Ebost: KenHowell@sirgar.gov.uk

PCSO 8059 - JEFF KEDWARD            
Ebost: jeff.kedward@dyfed-powys.pnn.police.uk
Ffôn Symudol:- 07971555998