Cyngor Bro Llangeler ~ Llangeler Community Council

Sir Gaerfyrddin ~ Carmarthenshire

Cysylltu gyda Cyngor Bro Llangeler

CLERC: Mrs Stella E M Jones
Awelon,
Penboyr,
Velindre,
Llandysul SA44 5FJ

Ffôn: 01559370773
Ebost: clerc@ccllangeler.cymru
Neu gweler am fanylion am eich Cynghorydd