Cyngor Bro Llangeler ~ Llangeler Community Council

Sir Gaerfyrddin ~ Carmarthenshire

Rhestr Cynghorwyr

JAMIE AYRES
2 Geler Lodge, Llangeler, Llandysul SA44 5AZ
Ffôn: 01559362582 / 07771863252
Ebost: jamie.ayres@zen.com.uk

JOHN CROSSLEY
Y Pinwydd, Waungilwen, Felindre, Llandysul SA44 5YL
Ffôn: 01559370017 / 07837408938
Ebost: jdgcrossley@gmail.com

DELYTH EVANS
Ger y Ffynnon, Saron, Llandysul SA44 5DU
Ffôn: 01559371387 / 07531150793
Ebost: delyth175@gmail.com

RICHARD EVANS
Brynderi, Pontweli, Llandysul SA44 4RX
Ffôn: 01559362652 / 07889704058
Ebost: richardevans23@googlemail.com

ALED EYNON
11 Caerwgan, Aberbanc, Llandysul SA44 5NQ
Ffôn: 07811680497
Ebost: aoeynon@yahoo.co.uk

ANGHARAD EDWARDS
Tŷ Deri, Rhos, Llandysul SA44 5EG
Ffôn: 01559372323  /  07989488663
Ebost: ANGHARADL21@HOTMAIL.COM

KEN HOWELL
Penlanfawr, Felindre, Llandysul SA44 5JF
Ffôn: 01559370555 / 07709673479
Ebost: KenHowell@sirgar.gov.uk

ALED JONES
Aberlleinau, Waungilwen, Felindre, Llandysul SA44 5YH
Ffôn: 01559370308 / 07791103404
Ebost: delythwilliams830@btinternet.com

MARC REES
Llys Noddfa, Felindre, Llandysul SA44 5YF
Ffôn: 01559370601 / 07966487779
Ebost: m.rees@jerees.co.uk

ELERI SAMSON
Llety’r Bugail, Waungilwen, Felindre, Llandysul SA44 5YQ
Tel: 01559371821 / 07758081813
Email: eleri.samson@btinternet.com

DILWYN SMITH
Parc y Delyn, 2 Cambrian, Felindre, Llandysul SA44 5UP
Ffôn: 01559370374 / 07774445489
Ebost: dilwyn@dilwynsmith.plus.com

ANTONI SCHIAVONE
Llyscoed, Hafod Hedd, Saron, Llandysul SA44 5DR
Tel: 01559418014 / 07866233529
Email: antoniowain@hotmail.co.uk

ADRIAN THOMAS
Tegfan, Pontweli, Llandysul, SA44 4AJ
Ffôn: 01559362797
Ebost: karenandadrian@aol.com

Cysylltiadau Eraill

CLERC
Mrs Stella E M Jones, Awelon, Penboyr, Velindre, Llandysul SA44 5FJ
Ffôn: 01559370773            
Ebost:ccllangeler@awelon.plus.com 

CYNGHORWYR SIR (Cenarth a Llangeler)
Cyng Ken Howell, Penlanfawr, Penboyr, Felindre SA44 5JF
Ffôn: 01559370555 /07709673479      
Ebost: KenHowell@sirgar.gov.uk

Cyng: Hazel Evans
Ffôn: 01239 710452
Ebost:  HazelEvans@sirgar.gov.uk

PCSO 8059 - JEFF KEDWARD            
Ebost: jeff.kedward@dyfed-powys.pnn.police.uk
Ffôn Symudol:- 07971555998